Eldningsförbud är nu hävt

Från och med den 21 augusti är eldningsförbudet hävt och det är åter igen tillåtet att grilla.
Vi kommer öppna upp våra gemensamma grillplatser på gårdarna men vi vill uppmana er till försiktighet då det fortsatt är torrt ute.


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem