Brandsäkerhet

Som hyresgäst ansvarar du för skötseln av brandvarnaren samt bekostar byte av brandvarnarens batteri precis som att du bekostar byte av glödlampor eller lysrör till väggfasta armaturer. 

En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Ängelholmshem har därför tagit på sig ansvaret att installera brandvarnare i varje lägenhet för att väsentligt öka säkerheten vid en eventuell brand i lägenheten.

Du bör med jämna mellanrum kontrollera att brandvarnaren fungerar. Detta gör du genom att hålla in brandvarnarens testknapp. Brandvarnaren ska börja ljuda. Kontrollera att brandvarnaren hörs i sovrummen med dörren stängd. Signalen ska då fortfarande vara så pass hög att du vaknar av den. Extra viktigt är det om du har varit bortrest och kanske missat den varningssignal som brandvarnaren sänder ut när batteriet håller på att ta slut. Du bör byta batteri minst en gång per år om du inte har monterat ett så kallat tioårsbatteri. För att enklare komma ihåg att byta batteri kan du göra det vid Lucia varje år. Lucia är bra påminnelse och då vet du att din brandvarnare fungerar under julen när många ljus är tända.

Montera aldrig ner eller ta ur batteriet ur brandvarnaren utan att sätta i ett nytt när den varnar för att batteriet håller på att ta slut. Se till att ha ett nytt batteri hemma eller skaffa omgående ett nytt, så att du inte glömmer bort att byta batteri.

Är batteriet nytt och helt, men brandvarnaren ändå inte fungerar, ska du omedelbart göra en felanmälan så ser vi till att brandvarnaren byts ut.

Om brandvarnaren börjar larma ofta utan anledning, exempelvis när du vädrar, beror det sannolikt på att brandvarnaren är smutsig och bör dammas av. Eftersom brandvarnaren är konstruerad för att larma om det finns rökpartiklar i luften, kan den också larma för små dammpartiklar.

Utrymningsvägar

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Därför behöver trapphuset hållas rent från brännbart material som exempelvis barnvagnar, skor, tidningar och dörrmattor. Genom att hålla vind, källare och garage låsta minskar också risken för anlagda bränder.


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem