Brandsäkerhet

Som hyresgäst ansvarar du för skötseln av brandvarnaren samt bekostar byte av brandvarnarens batteri precis som att du bekostar byte av glödlampor eller lysrör till väggfasta armaturer. 

En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Ängelholmshem har därför tagit på sig ansvaret att installera brandvarnare i varje lägenhet för att väsentligt öka säkerheten vid en eventuell brand i lägenheten.

Du bör med jämna mellanrum kontrollera att brandvarnaren fungerar. Detta gör du genom att hålla in brandvarnarens testknapp. Brandvarnaren ska börja ljuda.
Du bör byta batteri minst en gång per år om du inte har monterat ett så kallat tioårsbatteri. Montera aldrig ner eller ta ur batteriet ur brandvarnaren utan att sätta i ett nytt när den varnar för att batteriet håller på att ta slut. 

Är batteriet nytt och helt, men brandvarnaren ändå inte fungerar, ska du omedelbart göra en felanmälan så ser vi till att brandvarnaren byts ut.

Om brandvarnaren börjar larma ofta utan anledning, exempelvis när du vädrar, beror det sannolikt på att brandvarnaren är smutsig och bör dammas av. Eftersom brandvarnaren är konstruerad för att larma om det finns rökpartiklar i luften, kan den också larma för små dammpartiklar.

Utrymningsvägar

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Därför behöver trapphuset hållas rent från brännbart material som exempelvis barnvagnar, skor, tidningar och dörrmattor. Genom att hålla vind, källare och garage låsta minskar också risken för anlagda bränder.