Bevattningsförbud i Ängelholms kommun

Från och med den 8 augusti klockan 15.00 råder bevattningsförbud i Ängelholms kommun.
Det innebär att dricksvattnet måste prioriteras till mat, dryck och hygien. 

Bevattningsförbudet gäller allt kommunalt dricksvatten och är en följd av den långa perioden med varmt och torrt väder i kombination med stor vattenförbrukning. 
Därför uppmanar vi nu alla våra hyresgäster att vara sparsamma med vattnet!

 

Detta innebär bevattningsförbudet

Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien. Du får inte bevattna varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera.

Undantag

Bevattning av nyanlagda skolgårdar och fotbollsplaner undantas bevattningsförbudet.


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem