Bevattning

Vi vill informera er om att vi bevattnar endast våra nyplanterade områden under etableringstiden med så kallat Tekniskt vatten och inte dricksvatten. Detta vatten hämtas från anvisade platser i samråd med Ängelholms kommun.

Ängelholmshem och Ängelholmslokaler är fullt medvetna om den vattenbrist gällande dricksvatten som råder i olika kommuner.
Vi uppmanar även er till att tänka miljösmart och se över er vattenförbrukning.

 

 

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem