Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 7754 (87%) varav aktiva*6235
Interna (boende) 1202 (13%) varav aktiva*1052
Totalt 8956 varav aktiva*7287

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem