Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 7726 (87%) varav aktiva*6191
Interna (boende) 1201 (13%) varav aktiva*1039
Totalt 8927 varav aktiva*7230

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem