Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 9162 (88%) varav aktiva*6930
Interna (boende) 1300 (12%) varav aktiva*1131
Totalt 10462 varav aktiva*8061

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem