Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 9040 (88%) varav aktiva*6840
Interna (boende) 1287 (12%) varav aktiva*1119
Totalt 10327 varav aktiva*7959

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem