Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8260 (87%) varav aktiva*6522
Interna (boende) 1243 (13%) varav aktiva*1076
Totalt 9503 varav aktiva*7598

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem