Sökstatistik

     
Externa (ej boende) 9303 (88%) varav aktiva*7062
Interna (boende) 1300 (12%) varav aktiva*1132
Totalt 10603 varav aktiva*8194

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem