Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8577 (87%) varav aktiva*6669
Interna (boende) 1263 (13%) varav aktiva*1093
Totalt 9840 varav aktiva*7762

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem