Överlåtelse av lägenhet


Under vissa omständigheter kan man ha rätt att överlåta lägenheten till den man bott ihop med. Det krävs att ni använt lägenheten som gemensamt hushåll samt att den varit er enda stadigvarande bostad i minst tre år.

För att en överlåtelse ska godkännas behöver du som hyresgäst styrka ert varaktiga samboende. Personen som ska ta över kontraktet behöver även själv klara av att betala hyran. När ansökan är godkänd och den nya personen tar över kontraktet stryks hens kö poäng.

Observera att du inte automatiskt kan överta dina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

Kontakta kundservice 0431-43 60 00 för att få reda på hur detta går till.

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem