Företagsledning

AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler  

 


Benth Jensen
VD
Telefon 0431-43 60 02
benth.jensen@angelholmshem.se


Peter Scharff
Vice VD
Personal- och kommunikationschef
Telefon 0431 43 60 03
peter.scharff@angelholmshem.se


Anders Dahl
Ekonomi- och administrativchef
Telefon 0431 43 60 04
anders.dahl@angelholmshem.se

 


Tommy Hedman
Fastighetschef för Ängelholmslokaler
Telefon 0431 43 60 05
tommy.hedman@angelholmslokaler.se

Anna-Carin Skoglund
Fastighetschef för Ängelholmshem
Telefon 0431 43 60 45
anna-carin.skoglund@angelholmshem.se


Joachim Lemminge
Byggchef
Telefon 0431 43 60 83
joachim.lemminge@angelholmslokaler.se


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem