FlyttaNär du ska lämna din lägenhet säger du upp avtalet. detta skall göras skriftligt. Du har alltid tre hela månaders uppsägningstid, detta regleras genom lagstiftningen. Om du önskar lämna lägenheten tidigare noterar vi detta som ett önskemål och försöker hjälpa till men utan att lämna några som helst garantier. Det är ny hyresgäst som avgör om de vill ta lägenheten tidigare eller ej.

Då vi mottagit din uppsägning publicerar vi din lägenhet på vår hemsida så snart en förbesiktning är utförd. Lägenheten ligger då publicerad i ca 8 dagar. Därefter är det dags att visa lägenheten för ny hyresgäst. Tid för visning bokas tillsammans med din kvartersvärd som kommer hålla i visningarna. Du är skyldig att visa lägenheten efter uppsägningen - självklart försöker vi hitta en tid som passar dej.

Ta kontakt med din kvartersvärd för att göra en förbesiktning av din lägenhet så snart som möjligt. Skulle det finnas skador i lägenheten som är onormalt slitage har du då en chans att själv åtgärda dem.

 

Då det är dags att flytta ska du senast lämna lägenheten första vardagen kl 12.00. Du lämnar alla dina nycklar till endast din kvartersvärd. Var noga med flyttstädningen, bristande städning är den främsta anledningen till att vi skickar en räkning efter flytt.

Elkostnaden samt administrativ avgift kommer faktureras om elabonnemanget sägs upp innan kontrakttidens utgång.

 


 
Copyright © 2018 AB Ängelholmshem