Styrelse

AB Ängelholmshems styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval.

 

Ordförande
Rune Johansson (M)

1:e vice ordförande

BrittMarie Hansson (S)

2:e vice ordförande
Daniel Jönsson (M)

Ledamöter
Annika Gigel (M)
Christina Hanstål (M)
Lars-Olle Tuvesson (S)
Tommy Jönsson (S)
Rolf Kronbeck (C)
Bertil Burström (KD)
Carl-Axel Andersson (EP)

Ersättare
Esa Jääskeläinen (M)
Britt-Inger Tinnert (M)
Anna Möreé (M)
Arne Jönsson (S)
Tony Asp (S)
Mikael von Krassow (S)
Christer Hansson (S)
NilsÅke Frennesson (C)
Sven Bergman (FP)
Bertil Andersson (KD)