Styrelse

AB Ängelholmshems styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval.

 

Ordförande
Arne Jönsson (S)

1:e vice ordförande

Daniel Jönsson (M)

2:e vice ordförande
Carl Axel Andersson (EP)

Ledamöter
Emma Yngvesson (S)
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)
Ersättare
Pia Radil (S)
Benjamin Kullenberg (FP)
Christina Hanstål (M)
Bertil Andersson (KD)

 


 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem